Bu teknoloji Alzheimer teşhisi için bir oyun değiştirici olabilir mi?

Litvanya’daki araştırmacılar, Alzheimer hastalığının olası başlangıcını yüzde 99’un üzerinde doğrulukla tahmin edebilen, derin öğrenmeye dayalı bir yöntem geliştirdiler.

>

Yöntem, beyin görüntülerini analiz etmek için Yapay Zeka ve Derin Öğrenmeyi kullanır. Alzheimer ile ilişkili değişiklikler hakkında özel bilgi gerektiren manuel analizden daha hızlıdır.

Litvanya’daki Kaunas Teknoloji Üniversitesi’nden (KTU) araştırmacılar, 138 denekten elde edilen fonksiyonel MRI görüntülerini analiz ederken yöntemi geliştirdiler. Daha önce geliştirilmiş yöntemlere göre doğruluk, duyarlılık ve özgüllük açısından daha iyi performans gösterdiğini buldular.

< div>

Yeni çalışma, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar için hormon tedavisi umutlarını artırıyor

Araştırmanın bulguları Diagnostics’ dergisinde yayınlandı. Pazartesi.

Yöntem, Alzheimer ve demansın nasıl tespit edildiği konusunda bir oyun değiştirici olabilir, çünkü Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre Alzheimer en sık görülen bunama nedenidir ve yüzde 70’e kadar katkıda bulunur demans vakalarının sayısı.

Teknolojiler, tıbbı daha erişilebilir ve daha ucuz hale getirebilir. Her ne kadar hiçbir zaman (veya en azından yakında değil) tıp profesyonelinin yerini tutamayacak olsalar da.

Rytis Maskeliūnas
Araştırmacı, KTÜ Multimedya Mühendisliği Bölümü.

Teknolojiler, tıbbı daha erişilebilir ve daha ucuz hale getirebilir. KTÜ Multimedya Mühendisliği Bölümü’nde araştırmacı olan tıp uzmanı Rytis Maskeliūnas’ın hiçbir zaman (veya en azından yakında) gerçek anlamda yerini alamayacak olsalar da.

Dünya çapında yaklaşık 24 milyon insan Alzheimer’dan etkileniyor ve bu sayı Yaşlanan nüfus nedeniyle iki katına çıkması bekleniyor.

Alzheimer’ın ilk belirtilerinden biri hafif bilişsel bozukluk (MCI), hafıza kaybının veya diğer bilişsel yetenek kayıplarının erken bir aşamasıdır. . En erken evreler genellikle hemen hemen hiçbir belirgin semptom göstermez ancak beyin görüntüleme ile tespit edilebilir.

Erken teşhis neden önemlidir?

“Dünyanın dört bir yanındaki tıp uzmanları, etkilenenlere tedaviden daha iyi yararlanma şansı sağlayan erken Alzheimer teşhisi konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor” diyor araştırmacı Rytis Maskeliūnas. KTÜ Multimedya Mühendisliği Bölümü.

Alzheimer’ın erken başlangıcını benzer verilerden teşhis etmeye yönelik ilk girişim olmasa da, asıl atılımın algoritmanın doğruluğu olduğunu söyledi.

Atılım mı yoksa heyecan mı? ABD, çok tartışılan yeni Alzheimer ilacını onayladı Yapay Zeka, Alzheimer’a yakalanma riski taşıyan insanları belirlemeye yardımcı olabilir mi?

“Açıkçası, bu kadar yüksek rakamlar gerçekliğin göstergesi değil gerçek yaşam performansı, ancak daha fazla veri elde etmek için tıp kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz” dedi.

“Verilerden en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor. Bu nedenle araştırma grubumuz Avrupa açık bilim ilkesine odaklanır, böylece herkes bilgimizi kullanabilir ve daha da geliştirebilir. Bu ilkenin toplumsal ilerlemeye büyük katkı sağladığına inanıyorum.”

Tıp uzmanlarının yerini alıyor musunuz?

Baş araştırmacı, algoritmanın, Alzheimer’a daha yatkın olanlardan, örneğin 65 yaş üstü veya yüksek tansiyonu olanlardan gelen verileri analiz edebilecek bir yazılıma dönüştürülebileceğini söyledi.

Teknoloji, tıp uzmanlarına Alzheimer teşhisi koyma konusunda yardımcı olabilse de Maskeliunas, teknolojinin onların yerini alamayacağı konusunda uyardı.

“Teknolojiler, ilaçları daha erişilebilir ve daha ucuz hale getirebilir. Hiçbir zaman (veya en azından yakında değil) tıp uzmanının yerini tam olarak alamayacak olsalar da, teknolojiler zamanında teşhis ve yardım aramayı teşvik edebilir.” dedi.