Dikkat: Meme kanseri uykudayken yayılıyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.Dr.Uğur Coşkun, göğüs kanseri ile ilgili geçtiğimiz günlerde Nature mecmuasında çok değişik bir çalışma yayınlandığını belirterek, “Nicola Aceto ve arkadaşları tarafından Bazel Üniversitesi’nde gerçekleştirilen deneysel çalışmada kanda dolaşan ve sonrasında metastaz yapan göğüs kanseri tümör hücrelerinin daha çok uyku periyodunda ortaya çıktığını gösterdiler.

– Otuz göğüs kanserli deney hayvanında yapılan çalışmada hasta uyku devrinde iken tümörün dolanıma daha fazla dolaşan kanser hücresi saldıkları gösterildi. Ayrıyeten gece uykuda iken tümörden ayrılan hücrelerin, gündüz sirkülasyona salınan hücrelere nazaran daha süratli çoğaldıkları ve metastaz yapma potansiyellerinin de daha fazla olduğu gösterildi” dedi. 

Bazı kanser çeşitlerinde dolanımdaki kanser hücrelerinin saptanıp buna yönelik tedavi planlanması istikametinde araştırmalar ağır biçimde devam ettiğini bildiren Prof Dr. Coşkun, tümörü büsbütün çıkarılmış bireylerde dolanımda bulunan kanser hücre yüküne nazaran daha ağır tedavi uygulaması gündeme gelebileceğini belirterek, “Ayrıca bu hücrelerde yapılan genetik ve moleküler tahliller gayeye yönelik tedaviler açısından yol gösterici olabilmekte. Bu çalışmada görüyoruz ki gece alınan kanda saptanan tümör hücreleri daha değerli olabilir. Uyku sisteminden sorumlu olan melatonin hormonu muhtemelen bu farklılık üzerinde tesirli. İleride bu çalışmanın sonuçları hem tedavi planlamasında hem de prognoz tayininde değerli ilerlemelere yol açabilecek öbür çalışmalara ışık tutabilir” bilgisini verdi.