Irak: Bir müzisyen, enstrüman olarak temizleme araçlarıyla müzik çalıyor

Iraklı bir sanatçı süpürgesini ve çöp kutularını müzik aletine dönüştürdü ve yoldan geçenler için biraz para karşılığında çalıyor.

Atta, Süleymaniye’nin merkezindeki sokaklarda ve halka açık parklarda insanlar duysun diye oynuyor el süpürgesi ve çöp taşıyıcı tarafından çalınan güzel müzik.

Topluma temizlik araçlarının müziği sevdirebileceği mesajını veriyor ve aynı zamanda temizlikçilerin toplumda önemli bir yere sahip olduğu ve sokakları temizlerken saygı gösterilmelidir.