İş dünyasından küresel ekonomik belirsizliklere karşı uluslararası işbirliği çağrısı

 EUREKA Global İnovasyon Zirvesi’nde  pandemi sonrası ortaya çıkan global ekonomik belirsizliklere karşı memleketler arası işbirliği konuşuldu.

Enerjisa Güç CEO’su Murat Pınar, Portekiz’in Estoril kentinde 28’incisi düzenlenen EUREKA Global İnovasyon Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, iş dünyasının pandemi sonrası ortaya çıkan global ekonomik belirsizliklere karşı milletlerarası işbirliğine gitmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği tarafından yeni teknoloji ve projelerin geliştirilmesi için oluşturulan EUREKA çatısı altında güç alanındaki Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren EUROGIA topluluğunun başkanlığını yürüten Pınar, toplantıda özel bölüm ismine Türkiye’yi temsilen yer aldı. Toplantıya AB ülkelerinden çok sayıda bakan, büyükelçi ve AB temsilcisi katıldı.

Konuşmasında Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin yanı sıra Portekizli büyük şair Luís Vaz de Camões’den alıntılara da yer veren Pınar, Eureka İnovasyon Zirvesi’nin iş dünyasının farklı taraflarını temsil eden ögelerini bir ortaya getirmesinin milletlerarası iş birliklerinin gelişmesi açısından çok faydalı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

 “Tüm ülkeleri ve bölümleri etkileyen sıkıntıların iklim, güç, bağlantı ve dijitalleşme üzere farklı boyutları ortasında global bir geçiş kelam konusu. Sıkıntılar global ölçekte olduğundan ortaya koyacağımız tahliller de memleketler arası iş birliğiyle şekillenmeli. İş dünyasının pandemi ve global iktisattaki belirsizlikler sonrası oluşan yeni iklime ahenk sağlaması için global iş birliği ve kolektif yaklaşımların gelişmesi gerek. Mevlana’nın da şiirinde belirttiği üzere, Dünle bir arada gitti cancağızım, Ne kadar kelam varsa düne ilişkin, Artık yeni şeyler söylemek lazım.”

Pınar, bu nedenle dal önderlerini, akademisyenleri, start-up’ları ve sivil toplumu bir ortaya getiren aktiflikte bulunmayı önemsediklerine değinerek, “Enerji Kesiminin bir temsilcisi olarak, Eureka’nın sanayi odaklı tarafının bizim için değerli olduğuna inanıyorum. Zira, her kesimin kendine has dinamikleri ve beklentileri var. Tıpkı vakitte EURAGIA lideri olarak, milletlerarası güç topluluğumuzla yaptığımız istişarelerde bu dönüşümün geleceğine ahenk sağlamak üzere bölümün gereksinimlerine vurgu yaptığımızı da belirtmek isterim” dedi.

“YENİ NORMALİ ANLAMAK İÇİN YENİ KAVRAMLAR KULLANMALIYIZ”

Dünyanın pek çok farklı tesire bağlı olarak çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğinin altını çizen Pınar, “Küresel trendlerden bahsederken, değişken (volatile), bilinmeyen (uncertain), karmaşık (complex) ve muğlak (ambigious) sözlerinin kısaltması olan “VUCA” kavramını kullanırdık. Lakin bu modelden artık sağlıklı bilgi elde edemiyoruz. Bilakis, siyaset, iktisat, savaşlar, pandemi ve hayatın pek çok diğer birleşeni üzere tecrübelerle VUCA kısaltmasının temsil ettiğinden çok daha büyük zorluklarla yüz yüze kaldık. Hasebiyle, bu türbülanslı vakitlerin ürettiği bir kısaltma, BANİ ortaya çıktı. Yeni devrin şartlarını daha âlâ söz eden bu yeni kavram ise kırılgan (brittle), telaşlı (anxious), doğrusal olmayan (non-lineer) ve anlaşılmaz (incomprehensible) sözcüklerini temsil ediyor. Bani ile birlikte artık ne olup bittiğini tanımlamamızı ve kavramamızı sağlayan yeni bir lisanımız oldu. Bu lisan, bize üzerine inşa edebileceğimiz ve yeni yaklaşımlar geliştirebileceğimiz bir yer sundu. Bu büyük talihi kullanarak elimizdeki seçenekleri birlikte keşfetmeliyiz. Portekiz’de yer alan ve Avrupa kıtasının en batısı olarak kabul edilen Roka Burnu’nda inşa edilmiş anıtın kitabesi üzerine işlenmiş Portekizli büyük şair Luís Vaz de Camões’in kelamlarını hatırlayalım. İşte burası… Karanın bittiği ve denizin başladığı yer ” biçiminde konuştu.

“GELENEKSEL İŞ MODELLERİ FONKSİYONUNU YİTİRDİ”

Eski iş modellerinin geçiş periyotlarında çalışmaz hale geldiğini ve yeni yaklaşımlara muhtaçlık olduğunu belirten Murat Pınar şunları aktardı: Şu son derece açık ki BANİ eksenindeki dönüşüm sürecinden dünyanın bugün kullanmakta olduğumuz kaynakları önemli formda etkilendi. Bu dönüşümün sürükleyicisi olan ögeler ise 5D formunda söz ediliyor. Açılımına baktığımızda 5D’nin içinde merkezsizleşme (decentralization), dijitalleşme (digitalization), karbonsuzlaşma (decarburization), demokratikleştirme (democratization) ve özgürleşme (deregulation) kavramlarını görüyoruz.  Bu tabirler sırf sanayi ve sosyo-teknik yapıyı değil tıpkı vakitte kurumsal şirketlerin ana faaliyet alanlarını ve kendilerine dair bilgilerini de değiştirdi. Ayrıyeten, klasik iş modellerinin bu çeşit geçişlerde artık işe yaramadığı ve hizmet odaklı yeni yaklaşımların ekonomik fırsatları yakalamada ve iş idaresinde avantaj sağladığı giderek daha net anlaşılıyor. İşte bu yüzden, sürdürülebilir bir gelecek için inovatif teknolojilerden yararlanarak düşük karbon gücü pazarını geliştirmeli; üretimi, rekabetçiliği ve çevresel hassaslığı artırmalıyız”.